Privacyverklaring Meesterlijk Moederschap

Gegevensverzameling

Meesterlijk Moederschap verzamelt persoonlijke gegevens van de cursisten die zich inschrijven of informatie aanvragen voor een retraite Meesterlijk Moederschap, om een ​​bestand van haar leden bij te houden. Meesterlijk Moederschap is voorzichtig bij het verzamelen van deze gegevens en zal altijd voldoen aan de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meesterlijk Moederschap zal ook de hierboven vermelde persoonsgegevens gebruiken om de cursisten op de hoogte te houden van Meesterlijk Moederschap-activiteiten. Als de cursist geen communicatie van Meesterlijk Moederschap wenst te ontvangen, kan hij/zij een e-mail sturen naar: contact@meesterlijkmoederschap.nl. De cursist wordt geïnformeerd dat hij/zij in een dergelijk geval zal worden uitgeschreven van het klantenbestand en zal in de toekomst niet opnieuw worden benaderd.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zal Meesterlijk Moederschap nooit persoonlijke gegevens van de cliënten overdragen aan een derde partij. Met een aantal partijen (zoals Mailchimp) heeft Meesterlijk Moederschap een verwerkersovereenkomst.

Cookies

Net zoals iedere andere website maakt meesterlijkmoederschap.nl gebruik van cookies op de website. Dit doen we om het bezoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Meesterlijk Moederschap of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De informatie wordt gebruikt om onze website continue te verbeteren.

Meesterlijk Moederschap maakt gebruik van zowel eigen cookies als die van externe partijen. Eigen cookies zijn nodig voor het goed functioneren van onze website, zonder deze cookies werkt onze website niet optimaal. (Eigen cookies: Sessie ID, Automatisch inloggen, Bezoekstatistieken) Externe cookies gebruiken we voornamelijk voor het analyseren van het bezoekersgedrag. Deze informatie kunnen we gebruiken voor relevante informatie en gerichte advertenties. (Externe cookies: Facebook cookie.)

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Veranderingen of verwijdering van gegevens

Op verzoek van de cursist zal Meesterlijk Moederschap de verzamelde gegevens van de cursist corrigeren, toevoegen, verwijderen of afschermen. Dit kan ertoe leiden dat de cursist (een deel van) de diensten of producten van Moederlijk Meesterschap niet langer kan gebruiken. De cursist kan op elk moment Moederlijk Meesterschap verzoeken hem informatie te verstrekken over welke van zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt. Een aanvraag kan worden gemaild naar contact@meesterlijkmoederschap.nl.

In het geval dat Meesterlijk Moederschap informatie van een cursist wenst te gebruiken voor een doel dat niet in dit privacybeleid wordt genoemd, zal Meesterlijk Moederschap een ​​voorafgaande aankondiging doen, waardoor de cursist hiertegen bezwaar kan maken.

Veranderingen

Meesterlijk Moederschap behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Controleer dit privacybeleid regelmatig voor een update van ons privacybeleid.

Toepasselijkheid
Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Meesterlijk Moederschap, maar niet op services die een afzonderlijk privacybeleid hebben waarin dit privacybeleid niet is opgenomen. Dit privacybeleid is niet van toepassing op diensten die door andere bedrijven of particulieren worden aangeboden. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het gegevensbeleid van andere bedrijven en organisaties.

Vragen?
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Meesterlijk Moederschap

 

Contact@meesterlijkmoederschap.nl